Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

1960: σε μια γωνιά του δωματίου μου.
ntalipis-oldradiorepairs-1960
1968: Το πρώτο εργαστήριο.
ntalipis-oldradiorepairs-1968

1970-1977: Στην Αμερική.
ntalipis-oldradiorepairs-1970-77-USA-1ntalipis-oldradiorepairs-1970-77-USA-2ntalipis-oldradiorepairs-1970-77-USA-3

1978: Πίσω στην Ελλάδα.
ntalipis-oldradiorepairs-1978

Το 1981.
ntalipis-oldradiorepairs-1981

Το 1986.
ntalipis-oldradiorepairs-1986

Το τελευταίο μου εργαστήριο.
ntalipis-oldradiorepairs-2008-2010